Semantikong Histo-Sikolohikal na Pag-aaral: Piling Balbal na Salita ng mga Batang Gen-Z sa General Malvar St., Siyudad Davao

Main Article Content

Arman Jay Caliso Velasquez

Abstract

Abstract: The changes happening in the Filipino language have brought significant effects. One result is the emergence of colloquial language, which is dominant among today's youth. Users of this language cannot be stopped from using online platforms like Facebook and others. Furthermore, there continuedly growing preference for this language among its users. To understand and analyze the colloquial words used by GenZ youth in Davao City in Barangay Malvar, a semantic histo-sociolinguistic framework has been employed. The aim is to categorize and document the meaning and etymology of these words. The research methodology used a qualitative and descriptive approach and conducted interviews through social networking platforms or instant messaging applications, particularly Messenger. The researcher use convenience sampling to collect data from GenZ aged sixteen (16) to twenty-three (23) whose willing and capable to participate and interview. Through the conducted analysis, the colloquial language has been categorized into the following: derived from the native language, borrowed from foreign languages, introduces new meanings, and more. This study revealed the positive reasons behind the development of colloquial language, which is a notable invention of GenZers. It also explores how the traditions and culture of a society influence its creation. Colloquial languages serve as a medium for young people to connect with. On the other hand, it is essential to observe that these languages also bring negative effects to almost all aspects of society. The Filipino language is particularly affected by these changes, and the learning of formal languages by the youth in macro skills is at risk.


 Abstrak: Dulot ng pagbabagong nagaganap sa wikang Filipino. Nabuo ang wikang balbal na siyang namayani sa kabataan ngayon, hindi mapigilan ang gumagamit nito sa online na plataporma tulad ng Facebook atbp. Patuloy ang pagtangkilik ng mga gumagamit. Ang semantiko histo-sosyolohikal na batayan ang pantulong upang masipat at masuri ang mga GenZ na gumagamit ng salitang balbal sa siyudad ng Davao, Brgy Malvar. Layong maikategorya, at maitala ang kahulugan at etimolohiya ng mga salitang na kalap. Kwalitatibo ang ginamit at deskriptibo na pamamaraan ang isinagawa. Nagsagawa ng interbyu ang mananaliksik gamit ang mga online partikyular ang messenger. Ginamit ang convenience sampling sa pangongolekta ng datos sa mga respondenteng GenZ at may edad labing anim (16) hanggang apat napo’t tatlong (23) taong gulang na libre at may kakayahang sumagot sa panayam. Sa isinagawang pagsusuri, naikategorya ang wikang balbal sa mga sumusunod; hango sa wikang katutubo; hiram sa wikang banyaga; nagbibigay ng bagong kahulugan atbp. Ang pag-aaral na ito ay nagpakita ng mga positibong epekto ng ebolusyon ng slang, ang pag-imbento ng sikat na GenZer, at ipinakita kung paano naiimpluwensyahan ng mga panlipunang tradisyon at kultura ang pagkamalikhain. Ang balbal ay isang midyum ng komunikasyon sa pagitan ng mga kabataang nasa parehong edad. Halos lahat ng aspeto ng lipunan ay apektado. Ang wikang Filipino ay higit na naapektuhan ng pagbabagong ito, na nagdudulot ng panganib sa pagkatuto ng mga kabataan ng opisyal na wika gamit ang mga macroskills. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Velasquez, A. J. C. . (2023). Semantikong Histo-Sikolohikal na Pag-aaral: Piling Balbal na Salita ng mga Batang Gen-Z sa General Malvar St., Siyudad Davao. Journal of Indigenous Languages , 1(1), 1-29. Retrieved from http://journals.jozacpublishers.com/jil/article/view/461
Section
Articles